Wat omhelst BLVC?

BLVC staat voor: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie

Tijdens een bouwproject zijn er naast de realisatie van het bouwproject 4 belangrijke thema’s die niet vergeten mogen worden. Dit alles wordt in een BLVC- plan beschreven. In dit plan worden afspraken vastgelegd tussen de bouwer (infra aannemer en/of bouwaannemer) en de omgeving (omwonende, belanghebbende, overheden en derden e.d.). Alle afspraken zijn gericht om overlast zoveel als mogelijk te beperken met de juiste inzet van middelen en maatregelen. Hoewel overlast voor de omgeving, in de brede zin des woords, niet volledig is te beperken, kan een BLVC- plan hier wel gepaste maatregelen op nemen om de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Voordeel van werken volgens de BLVC- methode is vroegtijdig risico’s ingeschat te krijgen, klachten te verminderen of stillegging van het werk te voorkomen.

Is BLVC vrijblijvend? Steeds meer gemeenten onderkennen het belang van BLVC. Gemeenten zoals Amsterdam en Utrecht hechten bij hun werkzaamheden grote meerwaarde aan een BLVC- plan. Een goed plan is een voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning om werkzaamheden in de openbare ruimte te mogen uitvoeren. Deze gemeenten zien in BLVC- plan een goed instrument om de uitvoering van werkzaamheden in een drukke stad vlot, en zonder veel overlast (hinder en klachten) te realiseren.